Verejná vyhláška Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor

28.3.2023

Verejná vyhláška Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor o povolení mimoriadneho lovu diviačej zveri, srnčej zveri a líšok v poľovníckej sezóne  2023-2024 a plašenie zdivočelých holubov na nepoľovnej ploche v k.ú. Bratislava-Vajnory -areál Poľnohospodárskeho družstva Vajnory a priľahlých plochách.

zdieľať