Miestne zastupiteľstvo - 18. júna 2020 - Videá

calendar_month
18.06.2020 17:15
25.6.2020
calendar_month 18.06.2020 17:15

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XIII. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v štvrtok dňa 18. júna 2020 o 17.00 hod v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program, materiály a uznesenia nájdete tu: https://www.vajnory.sk/zastupitelstva/miestne-zastupitelstvo-18-juna-2020-program-materialy-uznesenia

zdieľať