Miestne zastupiteľstvo - 29. decembra 2020

calendar_month
29.12.2020 17:00
23.12.2020
calendar_month 29.12.2020 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XVII. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v utorok 29. decembra 2020 o 17.00 hod. na Miestnom úrade, Roľnícka 109

Navrhovaný program:

  1. Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia pre mestskú časť Bratislava – Vajnory“

Ing. Michal Vlček
starosta

  • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený rúškom zakrývajúcim nos a ústa a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky.

  • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

Záznam zo zastupiteľstva tu: https://www.youtube.com/watch?v=lawDmwjHY-g&t=61s

zdieľať