Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever- Rača" stavebný objekt ,,Vegetačné úpravy na ceste II/502 k. ú. Vajnory