Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - od 28.2.2024 do 26.3.2024