Oznámenie o písomnostiach uložených na Miestnom úrade Bratislava-Vajnory, 21.9.2023