Oznámenie o písomnostiach uložených na MÚ Bratislava-Vajnory, 22.11.2023