Oznámenie o písomnostiach uložených na MÚ Bratislava-Vajnory, 27.9.2023