Oznámenie o uložení písomnosti na Miestnom úrade Bratislava-Vajnory, 23.11.2023