Oznámenie o úradných písomnostiach uložených na Pošte Bratislava-Vajnory, 29.9.2023