Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

24.11.2023

Vec: Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby

Stavebník: DOPRAVOPROJEKT, a. s

Stavba: „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača“

Stavebné objekty: 111 Preložka cesty III/1082 v km 1,363 D4 v križovatke "Čierna voda" 113 Preložka miestnej komunikácie v km 3,810 D4 do NPR Šúr 114 Preložka poľnej cesty v km 0,590 D4 115-01 Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Svätý Jur – 1. fáza 115-02 Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Vajnory – 1. fáza 116-01 Preložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Svätý Jur 116-02 Preložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Vajnory 152 Obchádzka na ceste II/502 v križovatke "Rača" 202 Most na c. III/1082 v km 1,363 nad diaľnicou D4 203 Most na c. III/1082 v km 1,573 nad diaľnicou D4 v križovatke "Čierna voda" 269 Protihluková stena na vetve "CV-VA" vľavo v križovatke "Čierna Voda" 302 Oplotenie vinohradov v križovatke "Rača".

Povoľovací orgán: Ministerstvo dopravy SR, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

zdieľať