Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,; Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa

24.11.2023

Vec: Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby

Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Stavba: „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa“

Stavebné objekty: 605-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2,403 (15,811 – 16,003 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava.

Povoľovací orgán: Ministerstvo dopravy SR, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

 

zdieľať