Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina

24.11.2023

Vec: Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby

Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,

Stavba: „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“ 

Stavebné objekty: SO 101-00 Križovatka Triblavina v km 18,090 diaľnice D1 Bratislava – Trnava, časť 100, 200/300 a 400 SO 650-00 ISD – stavebná časť SO 650-11 ISD – technologická časť

Povoľovací orgán: Ministerstvo dopravy SR, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

zdieľať