Povolenie na výrub drevín cestnej zelene ul. Pri mlyne, BA-Vajnory