Rozhodnutie o zastavení konania o predčasnom užívaní stavby

7.3.2024

Vec: rozhodnutie o zastavení konania o predčasnom užívaní stavby

Stavba: „D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača“ – stavebné objekty uvedené v rozhodnutí

Navrhovateľ: Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Povoľovací orgán: Ministerstvo dopravy SR, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

zdieľať