Územné rozhodnutie o umiestnení stavby; Chorvátsky Grob – líniová stavba - verená distribučná sieť elektronických komunikácií