Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Danylo Gorbunov