Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja