VZN číslo 2/2019 zo dňa 20.6.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2019 zo dňa 20. júna 2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

VZN číslo 1/2019 zo dňa 17.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 1/2019 zo dňa 17. apríla 2019 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN číslo 9/2015 zo dňa 16.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 9/2015 zo dňa 16. decembra 2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

VZN číslo 8/2015 zo dňa 16.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 Mestskej časti Bratislava - Vajnory zo dňa 16. decembra 2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 7/2015 zo dňa 14.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vajnory č.  7 / 2015 zo dňa 14.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory

VZN číslo 6/2015 zo dňa 14.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  6/2015 zo dňa 14. októbra 2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava- Vajnory

VZN číslo 5/2015 zo dňa 14.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  5/2015 zo dňa 14.10.2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 4/2015 zo dňa 31.03.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  4/2015 zo dňa 31. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2015 z 19. februára 2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

VZN číslo 3/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  3/2015 zo dňa 19. februára 2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vajnory z 16. februára 2011

VZN číslo 2/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory