Brno – Vinohrady (CZ)

3.9.2015

Status: mestská časť/Mestský obvod štatutárneho mesta Brna
Kraj: juhomoravský
Okres: Brno - mesto
Katastrálna výmera: 2,28 km²
počet obyvateľov: 15 766 (2005)
Adresa úradu: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

www.vinohrady.brno.cz

Brno - Vinohrady je od 24. novembra 1990 mestskou časťou na východe štatutárneho mesta Brna. Väčšina územia mestskej časti prislúcha ku katastrálnemu územiu Židenice, malé územie na severozápade ku katastrálnemu územiu Maloměřice. Svojou rozlohou patrí k najmenším mestským častiam.

Charakteristika mestskej časti

Prevažná časť zástavby mestskej časti je tvorená sídliskom Vinohrady - pozostávajúcim z približne 150 farebných panelových domov, nachádzajúcich sa na protiľahlej vyvýšenine na juhu územia mestskej časti. Silueta sídliska je dobre viditeľná z mnohých strán Brna. Hoci sa územie mestskej časti nachádza na dvoch katastrálnych územiach, nie je toto rozdelenie s výnimkou odlišných uličných štítkov vôbec poznať. Takmer všetky ulice v tejto mestskej časti sú pomenované podľa obcí na južnej Morave - napr. Bzenecká, Prušánecká, Věstonická, Čejkovická... rovnako ako aj stred sídliska vytvárajúci Pálavské námestie. Výnimku predstavuje iba novovybudovaná Révová ulica, v ktorej sa nachádzajú výlučne rodinné domy. Najsevernejším miestom mestskej časti je osamotený areál hotela Velká Klajdovka, nachádzajúci sa neďaleko Hádov.

Historický prehľad

Takmer celé územie modernej mestskej časti Vinohrady bolo pripojené k Brnu už 16. apríla 1919 ako súčasť katastrov obcí Židenice a Maloměřice. Zbytok územia - areál hotela Velká Klajdovka a najbližšie okolie - bol pôvodne súčasťou katastrálneho územia obce Kanice, a súčasťou Brna sa stal až po druhej katastrálnej reforme Brna, uskutočnenej v r. 1966 - 1969. Počas druhej svetovej vojny vybudovali Nemci na území dnešného sídliska v katastrálnom území Žídenice kolóniu 20 drevených domčekov, ktorá čoskoro dostala pomenovanie Hamburk. Po odsune Nemcov osadu osídlili české rodiny. Bol tu vybudovaný aj obchod, malý hostinec s miestnosťou na kultúrne akcie, vodovod, kanalizácia a verejné osvetlenie. V súvislosti s hore uvedenou druhou katastrálnou reformou Brna došlo na území modernej mestskej časti k úprave katastrálnej hranice Maloměřic a Židenic. K zániku osady Hamburk prišlo v 70. rokoch, a to v súvislosti so začatím výstavby dnešného sídliska. Sídlisko sa tu následne začalo budovať v priebehu 80. rokov 20. storočia, a to predovšetkým v severnej časti katastrálneho územia Židenice, neskôr boli niektoré jeho severné domy vybudované aj v okrajovej južnej časti susedného katastrálneho územia Maloměřice. Po Zamatovej revolúcii tu bola 24. novembra 1990 vytvorená moderná samosprávna mestská časť. Od 90. rokov 20. storočia tu postupne dochádza k zlepšeniu infraštruktúry, budujú sa nové objekty pre obchod a služby.

zdieľať