Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

sídli v budove ZŠ Hubeného 25, Bratislava
kontakt: 02/44882396
e-mail: poradenstvo@psychologickecentrum.sk

Podrobnejšie informácie CPPPaP nájdete tu.

Pozvánka na prednášku "Arabelin čarovný prsteň, alebo moje dieťa a konflikty medzi nami"
26.05.2010 od 16.00 - 17.30h. v priestoroch Centra na Hubeného 25, Bratislava

Pozvánku a bližšie informácie nájdete tu

PROJEKT PUZZLE

FINÁLNA TERAPIA

HROVÁ TERAPIA