Detský folklórny súbor Juríček

Tomanova 3, 831 07 Bratislava - Vajnory
Ved. Súboru: Miroslava Lubinská
e-mail: mirka.lubinska@post.sk
Tel.: 0903/ 630 263