Ako funguje detský mozog pri športe

calendar_month
23.04.2023 17:30
12.4.2023
Ako funguje detský mozog pri športe
calendar_month 23.04.2023 17:30

FK Vajnory organizuje hromadné rodičovské združenie, ktorého súčasťou bude aj prednáška pre všetkých rodičov. Je pre každého, kto má záujem rozvíjať svoje dieťa prostredníctvom športu. (vstup voľný).

Prednáška je navrhnutá, aby jednoduchým spôsobom vysvetľovala poznatky na konkrétnych príkladoch z oblasti psychológie a neurovied a ponúkla poslucháčom odborné vedomosti zážitkovou formou

Tešíme sa na Vašu účasť. 

zdieľať