Lampiónový sprievod

calendar_month
15.12.2023 17:00
7.12.2023
Lampiónový sprievod
calendar_month 15.12.2023 17:00

Srdečne vás a vaše deti pozývame na Lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční v piatok, 15. decembra 2023 od 17:00 hod. Stretnutie je naplánované pred Miestnym úradom Vajnory, odkiaľ sa presunieme na Roľnícku ulicu a budeme pokračovať cez stromovú alej do Parku pod lipami. 

Aby sme spoločne vytvorili krásny svetelný sprievod budete potrebovať vlastný lampión. Z bezpečnostných dôvodov vás však prosíme o účasť iba s baterkovým lampiónom.

Pre deti je pripravený zábavný program a detskí animátori. 

Tešíme sa na vašu účasť. 

zdieľať