Pozvánka na Reprezentačný ples MČ Bratislava - Vajnory

Pozvánka na Reprezentačný ples MČ Bratislava - Vajnory

Milí Vajnoráci a vážení hostia pozývame Vás na Reprezentačný ples obyvateľov mestskej časti Bratislava – Vajnory, ktorý sa bude konať 9. februára 2019 od 19.00 h v priestoroch Domu kultúry Vajnory, Pod lipami 2.

Vstupenky si môžete zakúpiť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Vajnory na referáte kultúry, športu a zahraničných vzťahov u Ing. E. Bielčíkovej, v úradných hodinách od 9. januára 2019. Rezervácie budeme preberať s dátumom a časom tak, ako budú prichádzať až do vypredania. Nevyzdvihnuté rezervované lístky, budú predané v poradí ďalším záujemcom. Cena vstupenky: veľká sála je 45.- €, malá sála 35.- €.

Kontakt: 0911 456 945, 02/21295235, bielcikova@vajnory.sk

zdieľať