Galéria TYPO & ARS

Galéria TYPO & ARS

Adresa:
Galéria TYPO & ARS
Roľnícka 349
831 07 Bratislava 36

Kontakt:
JUDr. Peter Čepec
Tel.: 0903/ 477 074,
e-mail: cepec@typoars.sk,
webstránka: www.typoars.sk

Otváracie hodiny:

  • denne okrem pondelka a sviatkov od 14.00 do 18.00 h. 
  • vstup voľný


Zameranie galérie:

  • realizácia výstav, predaj výtvarných diel a sprostredkovanie ich predaja.
  • tvorivé dielne pre deti i dospelých.
  • art-terapie pre zdravotne znevýhodnených občanov Vajnor,
  • viac informácií o činnosti galérie TYPO & ARS nájdete tu

PLÁN VÝSTAV V ROKU 2018

* 5.12. 2017 – 25. 3. 2018 — „Obložený klavír č. 23“ 
           Viera Čepcová /kombinovaná technika a šperk, Peter Čepec /olejomaľba,
           Peter Ďurík /výtvarná typografia – výber z tvorby

* 10. 4. – 8. 7. 2018 — „Karikatúra“ – výber z Bienále kresleného humoru Fraštácky tŕň

* 24. 8. 2018 — „16. ročník tvorivých dielní“ – výstava prác účastníkov tvorivých dielní pre deti a kurzov tvorivosti pre dospelých.

* 4. 9. – 11. 11. 2018 — „Viktória Ondrušová – Z tvorby“ – prierezová autorská výstava.

* 4. 12. 2018 – 24. 3. 2019 — „Obložený klavír č. 24“ 
           Viera Čepcová /šperk, Peter Čepec /olejomaľba, Eva Raková /koláže – výber z tvorby

KURZY TVORIVOSTI PRE DOSPELÝCH 2018

Kurzy tvorivosti uskutočňuje firma TYPO&ARS formou tvorivých dielní už od roku 2008, zamerané na podporu tvorivého myslenia, fantázie a výtvarnej zručnosti. Určené sú pre dospelých s dôrazom na oddych a relaxáciu. Účastnícky poplatok je 130 eur za jeden kurz v rozsahu 30 hodín. Kurzy sa konajú v priestoroch Galérie TYPO&ARS na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory, a to vždy vo štvrtok od 17.00 do 20.00 h (mimo sviatkov). Ako po iné roky, aj v roku 2018 plánujeme tri kurzy tvorivosti:

w zimný: od 18. januára do 22. marca v rozsahu 30 hodín

w jarný: od  19. apríla do 21. júna v rozsahu 30 hodín

w jesenný: od 20. septembra do 29. novembra v rozsahu 30 hodín

Tematické okruhy Arsíčiek:

* práca s hlinou — modelovanie, odlievanie, frotáž, glazovanie;

* maľba — na sklo, kamene, porcelán, kraslice,  hodváb + akvarel a pastel;

* výroba ručného papiera — príprava recyklovaného papiera, frotáž, aplikácie;

* aplikácie z grafických papierov, kartónov a lepeniek – skladačky, pozvánky, pozdravy, novoročenky;

* základy grafických techník — monotypia, hydrografia, reliéfna slepotlač, linoryt;

* knihárske práce —  zhotovenie knižných bločkov, paspárt, knižných záložiek, magnetiek, organizérov;

* koláže — výber motívov, kompozícia, strihanie, lepenie;

* drotárstvo — opletanie, kameňov, zhotovovanie drôtových objektov;

* základy šperku — návrhy, výber použitých materiálov, zhotovenie šperku;

* textilné techniky — tapisérie bodacou technikou, splsťovanie;
* vianoce — vianočné a adventné vence, odlievanie sviečok, výroba plávajúcich sviečok.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 2018

* práca s hlinou — modelovanie, odlievanie, frotáž, glazovanie;

* maľba — na sklo, kamene, porcelán, na hodváb, maľba akvarelov, pastelov a kraslíc;

* výroba ručného papiera — príprava recyklovaného papiera, frotáž, aplikácie;

* aplikácie z grafických papierov, kartónov a lepeniek –  skladačky, pozvánky, pozdravy;

* základy grafických techník — monotypia, hydrografia, koláže, reliéfna slepotlač;

* knihárske práce —  vyhotovenie knižných bločkov, paspárt, knižných záložiek, magnetiek
   a organizérov;

* drotárstvo — opletanie kameňov, zhotovovanie drôtových objektov;

* základy šperku — návrhy, výber použitých materiálov, zhotovenie šperku;

* textilné techniky — tapisérie bodacou technikou, splsťovanie;

* vianočné a veľkonočné pečenie a zdobenie medovníkov, oblátok, výroba plávajúcich sviečok.

 

Tvorivé dielne pre deti sú vždy v sobotu od 10.00 h – 14.00 h v týchto termínoch:

27. 1. 2018                 21. 4 2018                     22. 9. 2018            

24. 2. 2018                 19. 5. 2018                   20. 10. 2018            

24. 3. 2018                 16. 6. 2018                   24. 11. 2018 

                                  

16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (denne od 14.00 h – 18.00 h)

2. – 6. 7. 2018 — 16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 1. turnus

20. – 24. 8. 2018 — 16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 2. turnus

24. 8. 2018 o 17.00 h  — vernisáž výstavy prác účastníkov 16. ročníka tvorivých dielní pre deti a dospelých v Galérii TYPO&ARS

Tvorivé dielne pre deti a dospelých, ako aj výstava prác účastníkov tvorivých dielní sa realizujú
v spolupráci s firmou TYPOARS, s.r.o. a s podporou Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Galéria TYPO&ARS pôsobí v mestskej časti Bratislava-Vajnory už od roku 1995 – za ten čas zrea-lizovala 97 výstav, vydala 11 publikácií a uskutočnila desiatky sprievodných akcií sympóziá, predvádzanie umeleckých remesiel, stretnutia výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia. V spolupráci s OZ Združenie deti a umenie zorganizovala 798 tvori-vých dielní pre deti, kurzov tvorivosti pre dospelých a art-terapií pre zdravotne znevýhodnených spoluobčanov. Začlenila sa tak medzi významné galerijné inštitúcie Slovenska s vykryštalizovaným zameraním a výchovno-informačným obsahom, v priamom napojení na celoslovenské tvorivé dianie.

Projekt: ZDRUŽENIE DETI A UMENIE

Kontakt:
Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36

mobil: 0903 477 074
e-mail: cepec@typoars.sk 

Neduhy tohto desaročia — túlanie sa, cigarety, alkohol, drogy sa posúvajú stále k nižším vekovým kategóriám a bohužiaľ už plne zasahujú deti v školskom veku. Najlepšou prevenciou proti tomu je zamestnať deti v ich voľnom čase inými aktivitami. Preto vzniklo občianske Združenie deti a umenie, ktoré sa chce dlhodobo zamerať na túto najzraniteľnejšiu vekovú kategóriu a ponúknuť pre deti a ich rodičov voľnočasové aktivity z oblasti tvorby výtvarného umenia. Združenie je právnickou osobou a má právnu formu v zmysle § 9a zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení zák. č. 300/1990 Zb. 

Naše aktivity realizujeme v Galérii TYPO&ARS (Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory) formou tvorivých dielní, na ktorých učíme deti základom výtvarných techník a tradičných umeleckých remesiel. Od roku 2003 sme v spolupráci s Galériou TYPO&ARS uskutočnili 230 tvorivých dielní: * práca s hlinou — modelovanie, odlievanie, práca na hrnčiarskom kruhu, frotáž, maľba glazúr, sušenie a pálenie;* výroba ručného papiera — príprava recyklovaného papiera, frotáž, sušenie, aplikácie;* mramorovanie grafických papierov a kartónov;* aplikácie z papiera, kartónov a lepeniek –  origami, zhotovenie obálok, pozvánok,     pozdravov, paspartovanie;* maľba — na sklo, na kamene, na textil (hodváb), maľba akvarelov – výber motívov,    rozkresby, návrhy, základy kompozície;* základy grafických techník (monotypia) — kompozičné návrhy, maľba, tlač;* koláže — výber motívov, kompozícia, strihanie, lepenie;* základy vitrážovej techniky — príprava skla, motívov, rozkresby, návrhy, pájkovanie,    čistenie a farbenie;* drotárstvo — opletanie keramických misiek a váz, sklených fliaš, kameňov, zhotovovanie    drôtových objektov;* základy šperku — návrhy, výber použitých materiálov, zhotovenie šperku;* textilné techniky — tapisérie -výber motívov, rozkresby, návrhy, kompozícia,    lepenie, prepichovanie, adjustáž;* vianočné a veľkonočné pečenie a zdobenie medovníkov, oblátok, zhotovovanie sviečok.

zdieľať