Harmonogram kultúrnych,športových a spoločenských podujatí 2023

JÚN

3.6. MDD, zábavné podujatie pre deti, organizuje MČ BA - Vajnory, Detské ihrisko Koniarkova, 15.00 h

17.6. 90. VÝROČIE ZALOŽENIA FUTBALOVÉHO KLUBU VO VAJNOROCH, organizuje - FK Vajnory

24.6. OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA, organizuje - MČ Vajnory, Park pod lipami, 

25.6. MAĽOVANÉ VAJNORY, Vajnorský Okrášľovací Spolok

 

JÚL

LETNÉ KINÁ, DIVADLÁ PRE DETI

8.7.      VÍNA V PARKU, ochutnávka vín spojená s koncertami, Park pod lipami, 15.00 h         

 

AUGUST

LETNÉ KINÁ, DIVADLÁ PRE DETI

18-20.8. LOVESTREAM, festival popovej a tanečnej hudby, areál starého letiska, organizátor - Silvi Production

29.8.    OSLAVY 78. VÝROČIA SNP, kladenie vencov, organizuje  MČ BA- Vajnory, Pamätník  osloboditeľov, 18.30 h

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!