Harmonogram kultúrnych,športových a spoločenských podujatí 2023

13.2.2019

NOVEMBER

11./12.11.VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK,spoločensko – kultúrne podujatie, organizuje -  Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA - Vajnory, DK Vajnory

12.11.   MARTINSKÉ SVÄTENIE MLADÉHO VÍNA, Požehnanie prvého mladého vínka ako poďakovanie za tohtoročnú úrodu, organizuje - vinohradnícky spolok Via Vitis v spolupráci s MČ BA – Vajnory, Pivnica Dobrá Lipa, 14.00 h

18.11.   FUTBALOVÁ MEGAPÁRTY,  spoločenské podujatie, organizuje -  FK Vajnory, DK Vajnory, 19.00 h

25.11.   KATARÍNSKA ZÁBAVA, spoločenské podujatie, organizuje HK Vajnory v spolupráci s MČ BA-Vajnory, DK Vajnory, 19.00 h

 

DECEMBER 

5.12. MIKULÁŠ - podujatie pre deti, organizuje MČ BA – Vajnory, park Pod lipami, 17.00 h

16.12. VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ – 2. ročník turnaja v stolnom tenise pre všetky kategórie, ZŠ K. Brúderovej - telocvičňa, organizuje MČ BA- Vajnory, 10.00 h

 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

zdieľať