Jednorazové finančné príspevky

28.8.2015
  • Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa

Podmienky, postup a výška príspevku upravuje VZN č. 10/2012 čl. II. o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

  • Jednorazový finančný príspevok

Podmienky a postup pri poskytovaní upravuje VZN č. 10/2012 čl. III., ktorou sa určujú podmienky a postup pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

  • Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Podmienky a postup upravuje VZN č. 10/2012 čl. IV., ktorou sa určujú podmienky a postup pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

zdieľať