Klub rodičov Vajnory / Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu - Vajnory

Roľnícka 280, 831 07  Bratislava
Predseda: Monika Debnárová
e-mail:  klubrodicov.vajnory@gmail.com
tel: 0903 850 212
 www.klubrodicovvajnory.sk