Migrantom v Bratislave pomáha Charita, Správy RTVS, 9. októbra 2023