Unikátna technická operácia: Preložili cyklolávku cez Šúrsky kanál, ktorá spojí Vajnory s cyklotrasou Jurava

8.12.2023
Unikátna technická operácia: Preložili cyklolávku cez Šúrsky kanál, ktorá spojí Vajnory s cyklotrasou Jurava

Cyklolávka umožní mimoúrovňové križovanie cyklistov s frekventovanou cestou, kadiaľ jazdia tisíce áut z Vajnor do ČiernejVody. Nové premostenie vytvorí dôležitú cyklistickú spojnicu mestskej časti Vajnory s obľúbenou cyklotrasou JURAVA.

„Naši cestári sa tento týždeň pustili do technicky náročnej operácie, akú nevidieť každý deň. Išlo o prekládku cyklistickej lávky cez Šúrsky kanál, váži 13 ton a meria 36 metrov. Posunuli sme ju o 60 metrov proti prúdu, vďaka čomu vznikne bezpečné spojenie mestskej časti Bratislava-Vajnory s cyklotrasou Jurava,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Samotná prekládka sa začala v pondelok 4. decembra 2023. Na túto technickú operáciu použili stavbári špeciálny žeriav s dlhým výsuvným ramenom. Jednotlivé časti bolo treba premiestniť ponad jestvujúci cestný most, ktorý sa nachádzal približne 2 metre od tejto lávky.

Jednotlivé diely sme premiestňovali v celku, aj s mostovkou a zábradlím. Ľavý nosník meral 15 metrov a vážil 4600 kg, podpera vážila 400 kg a pravý nosník s dĺžkou 24 metrov vážil až 8100 kg,“ upresnil vedúci úseku správy a údržby ciest Správy ciest BSK Martin Samek.

Ako nás ďalej informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, lávka cez Šúrsky kanál bola postavená v roku 2016 ako spojnica cyklistického chodníka a chodníka pre peších z Vajnor do miestnej časti Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob. Preklenula Šúrsky kanál v súbehu s cestou III/1082 a mostom M7368. Kvôli výstavbe novej diaľničnej križovatky D4 a prekládke cesty III/1082 vznikla nutnosť jej preloženia tak, aby cyklisti nemuseli križovať frekventovanú cestu.

Pôvodná cyklotrasa sa zruší a posunie sa približne 60 metrov v smere proti toku Šúrskeho kanála. Na premostenie sa použila jestvujúca konštrukcia mosta. Nová poloha mosta je umiestnená kolmo na tok kanála a preto bolo nutné pôvodnú konštrukciu skrátiť o 3 metre a upraviť na nové výškové usporiadanie.

Práce zastrešuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK). Zmluvná cena diela je 177.131,77 EUR. Celá stavba by mala byť ukončená začiatkom roka 2024.

(Bratislavské noviny, 8. decembra 2023)

zdieľať