Multifunkčné ihrisko

3.9.2015

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO pri ZŠ K.Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava

Vážení návštevníci a obyvatelia Vajnor,  opäť je k dispozícii viacúčelové multifunkčné ihrisko.

Športy, ktorým sa môžete na našom ihrisku venovať: futbal, basketbal, hádzaná, tenis, atletika.

Rozpis prenájmu telocvične a multifunkčného ihriska nájdete na stránke školy.

Záujemcovia o prenájom, môžete sa informovať na čísle 02/437 124 13,ziskova@zsvajnory.sk.

zdieľať