Námietková kancelária

23.2.2016
Námietková kancelária

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA K VOĽBÁM DO NR SR

otvorená od 1. februára do 4. marca 2016

pondelok   8,00 - 12,00 h                13,00 - 17,00 h
streda        8,00 - 12,00 h                13,00 - 17,00 h
piatok        8,00 - 12,00 h                          -

Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava
prízemie č. dv. 112, tel. 02/48 22 44 33

Gabriela Zemanová, poverená prípravou volieb v MČ Bratislava-Vajnory
tel. 02/48 22 44 33, 0911 821 617, e-mail gzemanova@vajnory.sk

zdieľať