Vajnorské novinky

Vajnorské novinky č. 11 - 12/2016

Vajnorské novinky č. 11 - 12/2016

22. 12. 2016

Tradičné slovenské Vianoce na našich dedinách si zväčša pamätáme už len z rozprávania svojich starých či prastarých rodičov. Pomaly sa však vytrácajú do zabudnutia... Čo tak pripomenúť si, ako to asi bolo vo Vajnoroch?

Vajnorské novinky č. 9 - 10/2016

Vajnorské novinky č. 9 - 10/2016

02. 11. 2016

Bola to veľká slávnosť nielen Vajnorskej dychovej hudby, ktorá tohto roku oslavuje 150. výročie jej vzniku, ale celoslovenského charakteru, veď so svojím programom sa predviedli vynikajúce dychové skupiny z Banskobystrického, Žilinského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja. Obohatením prehliadky bolo  vystúpenie Dychovej hudby Stadtkapelle Hainburg –  Musikverein Wolfsthal z Rakúska a Dychovej hudby GLÓRIA z Českej republiky.

Vajnorské novinky č. 7 - 8/2016

Vajnorské novinky č. 7 - 8/2016

02. 09. 2016
K augustu patria horúčavy, leto, voda a prázdniny. K augustu patrí aj koniec žatvy. A ku koncu žatvy patrí dožinková slávnosť. Tradíciadožinkových slávností na slovenskej dedine žije. Ak nie všade, tak vo Vajnoroch určite. Tohto roku sa konal už 13. ročník dožinkovýchslávností. To, čo je pre...
Vajnorské novinky č. 5 - 6/2016

Vajnorské novinky č. 5 - 6/2016

27. 06. 2016

Stavanie mája patrí medzi najkrajšie podujatia, ktoré mestská časť Bratislava-Vajnory každoročne pripravuje pre svojich občanov.
Pre tých starších kvôli pripomenutiu si tradície a ich mladosti, pre mládež, aby nezabúdala a brala si príklad pri zachovávaní a udržiavaní tradícií v obci a deťom pre radosť a potešenie.