Vajnorské novinky

Vajnorské novinky č. 1/2009

20. 08. 2015
Aj Vajnory sa predstavili na SLOVAKIATOUR 2009 Čo nás čaká Nechcela som len kritizovať, ale aj meniť

Vajnorské novinky č. 12/2008

20. 08. 2015
Ideme do volebného roka Chcem žiť v pokojných, a bezpečných Vajnoroch Zimná údržba komunikácií

Vajnorské novinky č. 11/2008

20. 08. 2015
Prešli sme sa po vínnych pivniciach Čo sa dialo večer 6. novembra Aj pri železničnej trati musí byť miestny rozhlas

Vajnorské novinky č. 10/2008

20. 08. 2015
Vajnorský minimaratón Svätomartinské tradície → editoriál budú sláviť bratislavské mestské časti Má svoju víziu o pokojnej a tichej obci

Vajnorské novinky č. 9/2008

20. 08. 2015
Krásy vajnorskej jesene Slávili sme dožinky Alviano ešte inak

Vajnorské novinky č. 5-6/2008

20. 06. 2008
  • LETNÉ „ZELENÉ“ PRÁCE SPOMIENKY SPOD ČEREŠNE
  • PRÁCA OBRADNÍČKY JE MOJOU SRDCOVOU ZÁLEŽITOSŤOU
  • VAJNORY NA VÝSTAVE FOR REGION

Vajnorské novinky č. 3-4/2008

20. 08. 2015
Veľká noc vo Vajnoroch – magický svet starých zvykov Starosta informuje... Výpis z uznesení z 11. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory konaného dňa 7. februára 2008

Vajnorské novinky č. 12/07, 1-2/2008

20. 08. 2015
FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE... O ZLATÝCH RUKÁCH A ZLATOM SRDCI CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MIESTNE NOVINY 2007

Vajnorské novinky č. 8-9/2007

20. 08. 2015
OCHOTNÍCKE DIVADLO FOTOREPORTÁŽE PAVLA FEKETEHO DRuŽBA S TALIANMI POKRAČUJE ĎALEJ ...

Vajnorské novinky č. 6-7/2007

20. 08. 2015
SPOLKY A OBČIANSKE ZDRUŽENIA POPULÁRNY MAJO - teda PÁN POSLANEC ZEMAN INFORMÁCIE O SOCIÁLNEJ POLITIKE