Novinky

 Verejné prerokovanie k dokumentu Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY sa uskutoční v utorok 28.septembra 2021

Verejné prerokovanie k dokumentu Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY sa uskutoční v utorok 28.septembra 2021

27. 09. 2021

Mestská časť Bratislava-Vajnory ako schvaľujúci orgán dokumentu územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a dovoľuje si ju pozvať na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY, ktoré sa uskutoční v utorok 28. septembra 2021 o 17:00 v budove Domu kultúry Vajnory, Pod lipami 2, 83107 Bratislava ...(viac)....

Slovak Telekom a.s. realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v mestskej časti

Slovak Telekom a.s. realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v mestskej časti

24. 09. 2021

V najbližších dňoch Vás môžu kontaktovať pracovníci zastupujúci investora Slovak Telekom za účelom odkonzultovania a doplnenia informácii týkajúcich sa umiestnenia optickej internetovej prípojky. Bude alebo už bolo Vám doručené tlačivo ( "Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete") v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. V prípade ak nebudete zastihnutý, na adrese tlačivo si nájdete v poštovej schránke. ...(viac info)....

Bratislava začína so zberom kuchynského bioodpadu v Lamači

Bratislava začína so zberom kuchynského bioodpadu v Lamači

24. 09. 2021

Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zavádza zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023Projekt začína v mestskej časti Lamač v mesiacoch september a október 2021 a v roku 2022 ho postupne implementujeme vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe spoločnosti OLO a.s.

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

20. 09. 2021

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov sa uskutoční dňa 09.10.2021 od 10.30 – 12.30 h na Zbernom dvore na ul. Pri Mlyne. ...(viac)....

Miestny úrad je dnes 16.septembra a zajtra 17.septembra ZATVORENÝ

Miestny úrad je dnes 16.septembra a zajtra 17.septembra ZATVORENÝ

16. 09. 2021

Mestská časť Bratislava – Vajnory oznamuje občanom, že štvrtok 16.9.2021 a piatok 17.9.2021 bude miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory vrátane podateľne z technických dôvodov ZATVORENÝ. 
 

 Tlačová správa OLO a.s.:  Služby OLO počas sviatku 15. septembra 2021

Tlačová správa OLO a.s.: Služby OLO počas sviatku 15. septembra 2021

13. 09. 2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude vykonávať odvoz odpadu počas sviatku 15.9.2021 v súlade s harmonogramom odvozu odpadu. Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu bude v stredu 15.9.2021 prebiehať bez zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni. S výnimkou obmedzení súvisiacich s návštevou pápeža Františka. ...(viac)...

Oprava spevnenej plochy parkoviska na Roľníckej ulici

Oprava spevnenej plochy parkoviska na Roľníckej ulici

10. 09. 2021

Vážení občania, vzhľadom na realizáciu opravy spevnenej plochy na ostatnej časti parkoviska a montáž dorazov na Roľníckej ul. v sobotu dňa 11.09.2021, by sme Vás chceli požiadať o preparkovanie Vašich vozidiel z vyznačených parkovacích miest. 
Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY

08. 09. 2021

Mestská časť Bratislava-Vajnory ako schvaľujúci orgán dokumentu územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a dovoľuje si ju pozvať na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2021 (utorok) o 17:00 v budove Domu kultúry Vajnory, Pod lipami 2, 83107 Bratislava

Detský folklórny súbor prijíma nových členov

Detský folklórny súbor prijíma nových členov

08. 09. 2021

OZ Podobenka z Vajnor pozýva deti - chlapcov i dievčatá, ktoré radi spievajú, tancujú a hrajú sa do nášho DFS. Stretávať sa budeme pravidelne každý piatok od 14.30 do 16.00 h a každú sobotu od 9,00 do 10.30 h v malej sále Domu kultúry vo Vajnoroch.

Zápis sa uskutoční
- v piatok 10. septembra 2021 a v sobotu 11. septembra 2021
- v piatok 17. septembra 2021 a v sobotu 18. septembra 2021

Otvorenie petangového ihriska v Rakús parku

Otvorenie petangového ihriska v Rakús parku

08. 09. 2021

Vážení občania, radi by sme Vás pozvali na slávnostné otvorenie novovybudovaného petangového ihriska v Rakús parku, ktoré sa uskutoční už tento piatok 10. septembra 2021 o 10:00 h.