Distribúcia kompostovateľných vreciek na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

17.4.2023
Distribúcia kompostovateľných vreciek na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

Vážení občania Vajnor,

Mestská časť Bratislava-Vajnory v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO) začína od 24.apríla 2023 bezplatne distribuovať kompostovateľné vrecká na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad pre zapojené domácnosti a 10 l kuchynské košíky v rámci reklamácie na podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory v úradné hodiny.

Distribúcia kompostovateľných vreciek je dodatočná a jednorazová, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžu obyvatelia zakúpiť v obchodoch.

Domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie opätovne vyzdvihnúť buď na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory alebo na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22.

Kontakt na zákaznícke centrum OLO: 02/50 110 111

www.olo.sk

zdieľať