Distribúcia žltých a modrých vriec pre rodinné domy 2024

29.4.2024
Distribúcia žltých a modrých vriec pre rodinné domy 2024

Milí Vajnoráci, 

od mája 2024 spoločnosť OLO postupne distribuuje vrecia vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Balíčky so žltými a modrými rolkami dodajú zapojeným rodinným domom do konca novembra. Harmonogram nájdete nižšie. 

Žlté a  modré vrecia slúžia na zber triedeného odpadu z rodinných domov a ich počet je určený na 12 nasledujúcich mesiacov. Prosíme, aby ste minimalizovali objem plastového odpadu a nápojových kartónov stláčaním a objem krabíc rozkladaním a stláčaním. Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň zberu od 6:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu. Toto miesto (a vrecia) musí byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku. 

Odvozový deň triedeného odpadu si môžete pozrieť v tabuľke Zistite si váš odvozový deň, triedený odpad – vrecový zber. Financovanie triedeného zberu na území hlavného mesta zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s.

V prípade ďalších otázok kontaktujte zákaznícke centrum na zakazka@olo.sk alebo cez tel.č. 02/50 110 111.

Ďakujeme, že triedite a zlepšujete tým životné prostredie Bratislavy. Len správne vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný. Dajte odpadu šancu na ďalší život.

Harmonogram distribúcie vriec

zdieľať