Dôležitý oznam

13.10.2023
Dôležitý oznam

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o súčinnosť pri zabezpečení sprejazdnenia Hospodárskej ulice a Roľníckej ulice (hlavne ich križovatky), zachovaním voľnej komunikácie so šírkou minimálne 4m kvôli prejazdu kombajnom a ostatnými poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami.

V pondelok 16. 10. 2023 začína poľnohospodárske dužstvo žatvu kukurice,  o čom oboznámia majiteľov vozidiel parkujúcich na chodníkoch a ceste na týchto uliciach oznamom.

zdieľať