HLAVNÉ MESTO A OLO ZAPÁJAJÚ DO ZBERU KUCHYNSKÉHO BIOODPADU ĎALŠIE TRI MESTSKÉ ČASTI