Informácia o plánovanej realizácii zaťažovacej skúšky

2.11.2022
Informácia o plánovanej realizácii zaťažovacej skúšky

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje v sobotu 5.11.2022 v čase 8:00 – 15:00 realizovať zaťažovaciu skúšku na moste M 137 na Bojnickej ulici v MČ Bratislava – Nové mesto, kde sa v uvedenom čase počíta s úplnou uzávierkou mosta.

  • Predpokladané ukončenie prác je 5.11.2022, 15:00
  • Celková dĺžka úseku uzavretého pre motorové vozidlá bude cca 1.020 m
  • Obchádzka bude vyznačená podľa schválených priložených POD – cez ulice Bojnická, Pribylinská, Staviteľská a Stará Vajnorská
  • Chodníky budú počas uzávierky priechodné

zdieľať