Ľadová plocha tento rok nebude

16.12.2022
Ľadová plocha tento rok nebude

Samosprávy sa podobne ako iné inštitúcie a domácnosti na Slovensku nachádzajú v neľahkej ekonomickej situácii, spôsobenej vládnymi redukciami príjmov samospráv, vysokou infláciou a energetickou krízou. Šetrenie financiami a energiami je preto nevyhnutné. Snažíme sa o to, aby v prvom rade fungovali základné služby pre občanov, aby sa to v nijakom prípade nedotklo škôl a školských zariadení, zimnej údržby a ďalších základných služieb.

Prevádzka ľadovej plochy, ktorú sme si všetci obľúbili a radi ju v zimných mesiacoch využívali stojí mestskú časť v závislosti od dĺžky prevádzky a poveternostných vplyvov mesačne približne 40 tisíc eur, ktoré sú viac potrebné v iných životne dôležitých oblastiach. Samosprávy sa navyše potýkajú s problémom vysúťaženia dodávateľov energií, vládne zastropovanie cien energií je stále podmienené schválením štátneho rozpočtu. Za týchto okolností sme sa rozhodli prijať neľahké rozhodnutie a ľadovú plochu tento rok neotvoriť. Vôbec nás to neteší a veríme, že budúcu zimu už budú ceny energií stabilizované, ekonomické ukazovatele priaznivejšie a miesto na zimné radovánky si budeme môcť znova do sýtosti užiť. Ďakujeme za pochopenie.

zdieľať