O strom do domu môžete požiadať do konca júla

19.7.2022
O strom do domu môžete požiadať do konca júla

Stromy a zeleň sú nevyhnutnou súčasťou našich životov. Zelené bohatstvo treba nielen chrániť, ale aj zveľaďovať. Nové stromy pribúdajú na verejných priestranstvách vo Vajnoroch a snažíme sa, aby naša mestská časť bola čo najviac zelená a rozkvitnutá.

Zelenšie si ale zaslúžia byť aj priestranstvá občanov. V rámci projektu Strom do domu ponúkame Vajnorákom možnosť adoptovať si stromček priamo do svojej záhrady. Strom pri vašom dome bude takto vytvárať vhodnú a zdravú mikroklímu, spevňovať pôdu, zvyšovať vlhkosť vzduchu a prinášať mnohé ďalšie benefity. V neposlednom rade tiež takto urobíme Vajnory ešte zelenšími a prispejeme k ochrane klímy. 

[[{"fid":"19644","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"2"}}]]

Časový harmonogram ako postupovať: 

 • v období od 16. mája 2022 do 31. júla 2022 bude na našom webe k dispozícii online dotazník, prostredníctvom ktorého môžete prejaviť záujem o adopciu konkrétneho druhu stromčeka
 • uvedený dotazník vyhodnotíme do konca augusta 2022
 • na základe tohto vyhodnotenia bude v mesiacoch október a november 2022 prebiehať výsadba nových drevín na pozemkoch, ktoré splnia podmienky

Podmienky výsadby stromu:

 • vhodné miesto – doložiť fotku umiestnenia stromu s označením miesta výsadby
 • poradie doručenia žiadostí o výsadbu
 • osoba s trvalým pobytom na území Vajnor
 • strom môže dostať len jedna domácnosť
 • miesto výsadby nesmie byť v mieste vedených inžinierskych sietí
 • nesadiť strom v tesnej blízkosti stavby, oplotenia, v blízkosti inej vzrastlej dreviny
 • doložiť čestné prehlásenie starostlivosti o strom po výsadbe
 • jamu na výsadbu dreviny zabezpečí žiadateľ- výsadbová jama s priemerom minimálne 80 cm a hĺbkou 40 cm.

Aké stromy budú k dispozícii:

Veľkokorunné stromy

 • Jelša lepkavá (Alnus glutinosa) – rýchlo rastúci odolný strom vhodný do vlhkejších oslnených miest, napr. do zavlažovaného trávnika. V prípade dostupnosti u dodávateľa možnosť zvoliť aj kultivar ´Imperialis´, ktorý sa pýši jemným olistením poskytujúcim ľahší tieň
 • Platan javorolistý (Platanus acerifolia) – rýchlo rastúci strom vhodný aj do suchších lokalít. Vzhľadom k veľmi veľkým rozmerom je vhodný len na miesta s predpokladom na plnohodnotný rozvoj koruny. V prípade dostupnosti u dodávateľa možnosť zvoliť aj kultivar ´Pyramidalis´ alebo ´Huissen´ s užšou korunou ako pôvodný druh
 • Dub červený (Quercus rubra) – stredne rýchlo rastúci strom dorastajúci do veľkých rozmerov. Po zakorenení je veľmi odolný, neznáša vápnité pôdy.  

Strednokorunné stromy

 • Čerešňa vtáčia ´Plena´ (Prunus avium ´Plena´) – stredne rýchlo rastúci okrasný strom s pravidelnou korunou. Na jar kvitne záplavou bielych kvetov, z ktorých však nie sú plody. Vhodný na slnečné stanovisko s nezhutnenou pôdou.
 • Hruška obyčajná okrasná (Pyrus communis ´Beech Hill´) – pomalšie rastúci nenáročný strom s kónickou korunou, vhodný aj na miesta s menšími priestorovými možnosťami. Na jar kvitne na bielo, plody sú veľmi malé, cca 1cm veľké, nejedlé.
 • Čremcha strapcovitá (Prunus padus) – domáca pomalšie rastúca drevina, ktorá sa vyznačuje voňavými bielymi kvetmi s typickou jarnou vôňou lákajúcou opeľovače. V prípade dostupnosti u dodávateľa možnosť zvoliť aj kultivar ´Colorata´ s jemne ružovými kvetmi.

Malokorunné stromy

 • Okrasná jabloň Rudolph (Malus ´Rudolph´) – pomaly rastúci okrasný strom, ktorého benefitom sú ružové kvety a habitus podobný klasickej jabloni. Znesie polotieň, najradšej má však plné slnko.
 • Jarabina mukyňová ´Magnifica´ (Sorbus aria ´Magnifica´) – stredne rýchlo rastúci strom s menšou korunou dorastajúcou do 5-10m pri šírke do 4m. Je vhodný ako opeľovač a neskôr je zdrojom potravy pre vtáctvo.

Ovocné stromy (odrody podľa dostupnosti dodávateľa)

 • Jabloň
 • Hruška
 • Čerešňa
 • Muchovník

Ďakujeme všetkým, čo sa do výzvy zapoja, niektoré zo stromov si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.

zdieľať