Odovzdávanie odpadových pneumatík

29.5.2023
Odovzdávanie odpadových pneumatík

Na celom území Bratislavy je veľké množstvo  nezákonne umiestnených odpadových pneumatík.

V zmysle ustanovenia § 69 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

Podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm.a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je distribútor pneumatík povinný zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku, spôsob a dátum uvedenia pneumatík na trh.

 

Upozorňujeme občanov Vajnôr, že majú možnosť svoje odpadové pneumatiky z vozidla odovzdať bezplatne distribútorovi, predajcovi  pneumatík ako aj do pneuservisu, ktorý je povinný v zmysle uvedeného zákona tieto prevziať bez ohľadu miesta ich zakúpenia.  

 

Zberné miesta pneumatík aj ďalšie informácie nájdete aj napr. na stránke https://www.eltma.sk/zberna-miesta.

 

Vo Vajnoroch je zberné miesto podľa uvedeného zoznamu: Dobrý Autoservis, s.r.o., Pri starom letisku 1,  Branislav Lenčo, Čierny chodník 50.

 

Chráňme si svoje životné prostredie.

 

 

zdieľať