Odvoz odpadu bude 17.novembra prebiehať bez zmien

14.11.2022
Odvoz odpadu bude 17.novembra prebiehať bez zmien

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu a záhradného bioodpadu bude počas sviatku, 17. novembra 2022 (štvrtok), prebiehať bez zmeny, a teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2, Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách, ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu), ako aj KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia budú počas novembrového sviatku zatvorené. Harmonogram týchto služieb v týždni od 14.11.2022 nájdete na našej stránke:

https://www.olo.sk/17-novembra-pocas-statneho-sviatku-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/

zdieľať