OLO, a.s. otvára sezónny zberný dvor

14.4.2023
OLO, a.s. otvára sezónny zberný dvor

V sobotu dňa 15.04.2023 otvára spol. OLO, a.s. sezónny zberný dvor v mestskej časti Bratislava-Rača, na ulici Pri Šajbách 1 a znovu ich zatvorí až 30. novembra 2023, ktorý je určený pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.

Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni, a to v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h, s výnimkou štátnych sviatkov.

Podmienky vstupu 

Podmienkou vstupu pre obyvateľov mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto mestských častiach. Každý návštevník pri vstupe vyplní aj formulár návštevníka zberného dvora.  

Zberný dvor je určený pre pôvodcov odpadu (fyzické osoby, nepodnikatelia), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.  

Vstup je možný s vozidlom do 3,5 t, s prívesným vozíkom do objemu 1 m3 a za dodržania pokynov obsluhy.

Ďalšie Informácie sú zverejnené na stránke https://www.olo.sk/zberny-dvor-v-mestskej-casti-raca-otvorime-15-aprila-2023/ a https://www.olo.sk/zberny-dvor-raca/.

zdieľať