Oznámenie o prácach na havarijných opravách

9.5.2023
Oznámenie o prácach na havarijných opravách

Oznámenie o prácach na havarijných opravách na podtlakovej kanalizačnej sieti s uvedením časového rozmedzia od 3.5.2023 – 31.7.2023. Každý výkop/sonda bude o veľkosti 3x1m od spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Pracovníci hľadajú poruchu až do jej lokalizácie, týka sa to ulíc:

Nad Válkom

Pod Válkom

Nad Jazierkom

Na doline

 

Informácie u zhotoviteľa BVS, a.s. – Emil Rigo – 0911 723 041

Povrchová úprava – Dokaro výrobné družstvo – 0911 446 716

zdieľať