Participatívny rozpočet 2023

15.3.2023
Participatívny rozpočet 2023

Participatívny rozpočet 2023 - Svoje návrhy zasielajte do 17. apríla 2023

Aj tento rok Vám ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 12 tisíc eur z participatívneho rozpočtu. V decembri 2022 poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory schválili rozpočet aj s touto položkou.

Opäť budete mať možnosť navrhovať vylepšenia našej mestskej časti a následne hlasovať o návrhoch, z ktorých úspešné budú zrealizované.

Minulý rok bolo z tohto rozpočtu zrealizované zatienenie pieskoviska na Koniarkovej ulici alebo vybudovanie pieskoviska s tienením na ihrisku Príjazdná.

 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Zámerom návrhu na využitie participatívneho rozpočtu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom mestskej časti a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života v mestskej časti.

Navrhnutý projekt môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného priestoru alebo môže pre obyvateľov mestskej časti podporiť nové kultúrne podujatia či služby.

Projekt sa však môže realizovať len na území mestskej časti a na majetku mestskej časti alebo na majetku v správe Mestskej časti Bratislava – Vajnory.
Aby sme mohli realizovať viac projektov, odporúčaná suma, ktorou je možné podporiť jeden návrh je 3 tisíc eur.

Do hlasovania budú zaradené len projekty, ktorých realizácia je v možnostiach Mestskej časti Bratislava – Vajnory, alebo sú na ňom pripravení spolupracovať všetci zúčastnení aktéri.

Návrhy nám zasielajte do 17. apríla 2023. Môžete nám ich podávať písomne (hodiť do schránky pri miestnom úrade, poštou) alebo elektronicky na e-mail: vajnory@vajnory.sk.

 

Následne návrhy vyhodnotíme a urobíme ich štandardný cenový odhad, ktorý potom uverejníme na našej vajnorskej webovej stránke www.vajnory.sk ako aj v aprílových Vajnorských novinkách. V priebehu mesiacov máj a jún potom vy rozhodnete o tom, ktoré z návrhov spoločne zrealizujeme v tomto roku.

zdieľať