Participatívny rozpočet

3.1.2024
Participatívny rozpočet

Aj tento rok Vám ponúkame možnosť podieľať sa na využití prostriedkov z vajnorského rozpočtu na projekty, ktorými chcete vylepšiť a skrášliť našu mestskú časť. 

Suma participatívneho rozpočtu vyplýva zo schváleného rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory pre rok 2024.

parti

Projekty možno prihlásiť v období od 20. januára do 15. februára 2024 na predpísanom formulári, ktorý bude v tomto termíne dostupný v podateľni miestneho úradu a v elektronickej podobe na web stránke mestskej časti, v aplikácii a na sociálnych sieťach.

Projekt musí spĺňať nasledovné podmienky: Musí mať verejnoprospešný charakter, udržateľný po dobu minimálne 5 rokov, v súlade s platnou legislatívou, úplný, zrozumiteľný, určitý, technicky a časovo realizovateľný do 15. decembra. Nesmie obsahovať žiadne diskriminačné alebo hanlivé prvky. Nevyžaduje nadobudnutie vlastníctva pozemku, musí byť realizovaný na pozemkoch mestskej časti Bratislava - Vajnory, na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory, alebo na verejne dostupných priestranstvách. 

Presné pravidlá nájdete vo VZN č. 3/2023 o pravidlách participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory.

voskotopka

Voskotopka nerezová vo vajnorskej včelnici

Tento rok boli z participatívneho rozpočtu vybudované: Domček so šmykľavkou na detské ihrisko na Príjazdnej v lokalite Šinkovské, vodná stena v Parku pod lipami a Voskotopka nerezová s plynovým horákom.

zdieľať