Plán poľovačiek v poľovnom revíri Vajnory na sezónu 2021

25.10.2021
Plán poľovačiek v poľovnom revíri Vajnory na sezónu 2021

Poľovnícka spoločnosť Vajnory oznamuje verejnosti, termíny poľovačiek v priestore Vajnorského revíru:

13.11.2021 časť revíru Horné pole pri kasárňach v čase od 8:00 h do 14:00 h
27.11.2021 časť revíru Spodné pole parkovisko pri sade v čase od 8:00 h do 14:00 h
11.12.2021 časť revíru Sad v čase od 8:00 h do 14.:00 h
31.12.2021 časť revíru Vinohrady v čase od 8:00 h do 14:00 h

zdieľať